Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Jemčina, léto 2016

Po dvou letech se členové HRČS měli možnost setkat opět v rekreačním středisku Bateria v Jemčině. Počasí sběratelům přálo, po setkání se někteří členové vydali navštívit sbírku televizorů jednoho našeho kolegy. Zbytek víkendu pak skalní třešťská skupina pokračovala v rekonstrukci dobové telefonní budky v klubovní budově v Třešti.