Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Jemčina, léto 2023

Tak jak plyne pomalu voda v řece Nežárce, plyne pomalu i čas v rekreačním středisku Bateria. Na plácku jako na dlani se k sobě choulí rekreační chatičky s teráskami. Chatky za posledních padesát let doznaly minimálních změn a jejich vybavení je opravdu spartánské. Tzv. mileniálům to může připadat odpudivé či vybydlené, ale lidi pamatující staré časy to zpravidla pohladí na duši při vzpomínce na bezstarostné dětství či mládí trávené na podnikových chatách či táborech. Nedaleko chatek se v podobném retro stylu nachází klubovna s barem, umývárna či jídelna. O hosty, nejspíš milovníky starých časů, nemá provozovatel střediska nouzi.

Jedním ze spokojených hostů je dlouhá léta i náš radioklub. Ob jeden rok bývá pravidlem, že se v malebném údolí řeky Nežárky sejdeme, posedíme u ohniště či v případě nepříznivého počasí u krbu klubovny už v pátek, tedy den před samotným setkáním a rozjímáme. Samozřejmě že nezůstane u prvního přípitku, takže nálada je za chvíli uvolněná, zbavena jakéhokoliv napětí. Nezřídka se vzpomíná na staré časy rádia, ale i sběratelství samotné, některým vytane na paměť, jak vypadalo jejich první rádio, které je chytilo za srdce, jak se později museli všeho zbavit a dnes opětovně shánějí stejné kousky. Po setmění nezřídka zazní kytara, harmonika a zpěv, jiní se posadí pod širé nebe na břehu a společně užívají tichého hukotu doléhajícího z nedalekého splavu a tlumené muziky ze sálu. Se správcem je dohodnuté pravidlo, že o půlnoci sál opustíme, uzavřeme a ostatním hostům dopřejeme klidného spánku.

Sobota, hlavní den setkání, už tradičně patří obchodování a dražbě rádiových klenotů. Do dražby bylo přihlášeno pouhých pět účastníků, takže proběhla na jeden zátah a trvala necelou hodinu. A nyní pár výsledných cen kompletních a zachovalých přístrojů: REL Adriatic 300 Kč, Tesla Stereodirigent 200 Kč, tranzistorák Tesla Domino 150 Kč, Romance v obývákovém stavu za 700 Kč. Philips 535A Sirius s amatérsky opravenou dýhou na boku skříňky vyšel na 1700 Kč, 947A Mars ve skvostném stavu 2500 Kč, 948A Merkur za 700 Kč, Telegrafia Festival 1000 Kč. Zvláště zaujala položka s názvem „kočičák v roubence“, což bylo šasi Telefunkenu 340W zabudované v dřevěné skříňce pozoruhodného designu (viz fotka vlevo nad obsahem RJ 109). Zájemce si tento zajímavý výtvor ocenil na 1600 Kč. Doufejme, že nový majitel tento pozoruhodný přístroj zachová v nezměněném stavu.

Po ukončení dražby se drtivá část účastníků přesunula do nedaleké jídelny, kde poobědvala. Protože nebylo kam spěchat, přesunuli se na na tesané lavice před klubovnou, kde v hloučcích diskutovali a popíjeli. Na plácku mezi sálem a jídelnou hrály dobové šlágry dva více než stoleté mechanické gramofony „s troubou“, což byla atrakce hlavně pro vodáky a ostatní turisty.

Jemčina nebývá typickým setkáním, kdy naprostá většina kolegů prchne po padnutí posledního příhozu. Díky svému podmanivému prostředí mají někteří členové zaplacený pobyt ještě několik dní, aby půvaby okolí Nežárky mohli vychutnat naplno. Letos k nám bylo počasí docela milostivé. V pátek, cestou do Baterie jsme sice měli pocit, že svatý Petr na chvilku opustil svou meteorologickou kancelář a po klávesnici mu začala chodit jeho kočka. Chvilku pálilo sluníčko a za malý okamžik na čelní sklo automobilu bubnovaly dešťové kapky. O kilometr dále nebyly po lijáku ani stopy, abychom oslepeni sluncem opět vjeli do prudkého deště. Sobota však byla, co se počasí týče, luxusní, ani horko, ani zima. Lépe už to snad ani vyjít nemohlo…

Pavel Boudný, Radiojournal