Pro nedostatek stolů a lavic využil jeden z členů na vystavení svých rádií na prodej i vozík, původně stojící na nádvoří.