Kuloární kroužky na nádvoří před zahájením aukce.Výsuvný žebřík vlevo lze nalézt i na loňských fotografiích, stojí stále na stejném místě.