Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na hlavní budovu HRČS


Nová klubovní budova - depozitář

HRČS se již nějakou dobu potýkal s nedostatkem místa pro ukládání nových exponátů, získaných pro klubovní sbírku, klubovní budova je zaplněna až po střechu a nové přírůstky bylo nutno ukládat i do prostor veřejně přístupné expozice. Zároveň jsme začalo pociťovat i určitou stísněnost ubytovacích prostor, které již pomalu přestávají vyhovovat současným požadavkům na slusné ubytování brigádníků a stravovací, sociální i kulturní zázemí. Původně se uvažovalo o přístavbě ubytovny, případně pořízení mobilních stavebních buněk pro tyto účely. Do těchto plánů zasáhlo zjištění, že majitel druhého sila na opačné straně třešťského nádraží jej stále nabízí k prodeji a to za již pro klub příznivou cenu a zároveň již má vyřešená práva k pozemku pod budovou a zajištěnu přístupovou cestu přes pozemky jiných vlastníků. Vedením klubu bylo jednomyslně rozhodnuto budovu zakoupit a tím vyřešit do budoucna muzejní i ubytovací prostory.

Po zkušenostech s rekonstrukcí první klubovní budovy lze říct, že jsme vlastními silami schopni zvládnout stavební práce i na nové budově, které navíc nebudou takového rozsahu, jako doposud.

Obětaví nadšenci, kteří dení kolem klubovní sbírky fandí a podílejí se na jejím zvelebování, navíc nabídli klubu pro tuto transakci finanční dary a výpomoc, takže budova byla obratem zakoupena a převedena do vlastnictví HRČS. Součástí budovy je i byt správce, který bude využit pro ubytování brigádníků. Vlastní budova po úpravách poslouží jako depozitář a uvolněné prostory v hlavní budově umožní vybudovat další expozice.

Vážení kolegové, věříme, že pro toto konání najdeme pochopení a podporu i u vás - našich členů, bez kterých by jakákoliv snaha vedení klubu o budování našeho svatostánku nebyla vůbec možná. Pokud chcete přispět jakoukoliv částkou na podporu tohoto projektu, můžete tak učinit formou mimořádného členského příspěvku, který zašlete na účet našeho klubu u Fio banky s číslem 2800387740/2010. Pro platbu použijte variabilní symbol ve tvaru 222000XXX, kde na místo XXX doplníte Vaše členské číslo. Pokud nejste členem, místo XXX napište 000 a informujte pokladníka klubu o Vašem příspěvku.

Fotogalerie z postupu prací na budově

O víkendu na konci února 2015 proběhla v budově další brigáda. Byt má již zasklená okna, byly natřeny ocelové rámy před zasklením, vyklizen sklep a další práce.

Během prosince a ledna třešťský kolega a člen HRČS Jirka Šťastný ve volných chvílích s kamarádem provedli několik brigád na budově, odstranili náletové dřeviny kolem budovy, vyklidili byt správce a další prostory, opravili a nalakovali vrata, vedoucí na rampu na obrácené straně od kolejí a vybourali jejich zazdění. Dále do budovy nainstalovali zabezpečovací zařízení a kamerový systém, takže je přehled o všem, co se kolem budovy děje.

První odemčení a průzkum budovy na konci roku 2014.