Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Parní léto v Třešti 2005

Rok plánovaná akce, uskutečnit v Třešti výstavu historické radiotechniky, se konečně stala skutečností. Na základě dohody se Společností telčské místní dráhy se výstava spojila s víkendovou jízdou parního vlaku, pořádanou ve dnech 30-31.7. pod názvem Parní léto 2005 v trase Telč-Třešť-Telč.

V sobotu odpoledne byly před klubovní budovu vyneseny školní lavice a připravené exponáty. Zatímco Pavel Boudný u počítače připravoval popisky jednotlivých exponátů, venku se přelešťovaly skříně leštěnkou a přidávaly další, neplánované exponáty. Oproti původnímu plánu se nakonec vystavily i tři hudební skříně, Jubilant, LE680 a televizní skříň Muráň. Sobotní parní vlak v Třešti zastavoval jen na 15 minut, než Tatra 148 místních hasičů doplnila do lokomotivy vodu, protože hlavní zábavní pásmo probíhalo v Hodicích a tak výstavu shlédli jen 3 návštěvníci. I tak klub získal cenné informace, protože dědeček se dvěma vnuky okamžitě poznal některé exponáty, které mu před lety prošly rukama jako skříňky, vyráběné třešťskými nábytkářskými závody a tak podal vyčerpávající informace o technologii ohýbání oblých hran a polystyrenových lacích, používaných v 60. letech.

V neděli ráno přijel na první kolej Kinematovlak - osobní vagon, upravený jako pojízdné kino, ve kterém se ve dvou představeních pro děti promítaly kreslené pohádky o Krtečkovi, Pane, pojďte si hrát a A je to. V odpoledních hodinách se za nádražím začaly připravovat stánky s občerstvením, přijela country kapela, protože vlak se tentokrát měl zdržet ve stanici přes dvě hodiny. Počasí až do poslední chvíle vypadalo značně nepřejícně, prostor před klubovní budovou byl rozmáčený po noční průtrži a tak se domluvilo umístění některých exponátů přímo na krytý peron nádraží, kde byla i větší naděje na přilákání návštěvníků. Hudební skříně tentokrát zůstaly na rampě, aby je v případě deště nebylo nutno ihned uklízet. Vlakem přijelo daleko víc účastníků zábavy, než v sobotu a tak se nádraží zaplnilo velmi rychle diváky. Ti ze začátku dali přednost spíše živé country kapele, ale poté, co kapelu vystřídala reprodukovaná hudba a děti se nabažily postaviček kouzelníka, víly a dalších pohádkových bytostí, přesunuli se ke klubovní budově, kde jednak stála odpojená lokomotiva řady 310 a za rohem se nabízely zbývající vystavené klubovní exponáty, včetně hrajícího magnetofonu Sonet Duo s písničkami ze 60. let. Předseda radioklubu též poskytl interviev pro rozhlas a fotografie výstavy se objeví v místním tisku zároveň s pozvánkou na další výstavu a parní jízdu 14. srpna.