Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Parní léto v Třešti 2005 - 2 (6. - 14. 8.)

V sobotu 6. srpna po skončení setkání členů HRČS v Hůrkách se "skalní třeštská skupina", tedy ti, kteří mají snahu a chuť pro radioklub něco udělat, přesunula do klubovní budovy v Třešti, aby zde strávila pracovní i odpočinkový týden, v sobotu pak zakončený další veřejnou radiovýstavou při příležitosti jízdy parního vlaku přes Třešť. Současně plánovanou rekonstrukci střechy dodavatelská firma přesunula na jiný termín, takže se veškeré síly soustředily na dokončení úpravy ubytovny, výstavbu vlastního WC, odpadové jímky a dalších prací kolem klubovní budovy. Při výkopu jímky byla nalezeny části rozvodů původního vodojemu, který kdysi na místě klubovní budovy stával. V ubytovně byla dokončena povrchová úprava sádrokartonových stropů, položena betonová podlaha ve druhém pokoji, položeny obklady sociálního zařízení a kuchyně, ubytovna byla vymalována a uklizena a v konečné fázi instalována kuchyňská linka. Drtivou většinu materiálu dostal klub darem od členů i nečlenů, kupoval se pouze cement, vápno a písek. Velký dík patří i dvěma účastnicím akce, které se po celou dobu staraly o hladové žaludky všech a v polních podmínkách dokázaly uvařit vysoce chutná jídla, odo poloviny týdne jim bylo vaření usnadněno přestěhováním do nové kuchyně.

Ke konci týdne se členům radioklubu podařilo navštívit prostory bývalé továrny JOSPO, která pod názvem Interier v 50. a 60. letech vyráběla skříňky pro rozhlasové a televizní přijímače. Na půdě továrny se v prachu válelo asi dvacet radio i televizních skříněk, dávno zapomenutých, které by za čas skončily někde v kotelně nebo na skládce. Radioklubu bylo umožněno si je odvézt a tak zachránit i pro příští generace, protože asi polovinu skříní tvořily prototypy, které se nikdy do výroby nedostaly.

Výstavu přijímačů oproti minulé akci obohatilo několik nových exponátů i již zmínené skříňky z Jospa. Hudební skříně byly vystaveny na perónu nádraží, drobné přístroje pak před klubovní budovou. Výstava byla opět úspěšná a podařilo se navázat pár nových kontaktů s místními občany, které klub jistě časem při sbírkotvorné i výstavní činnosti využije.