Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Rokycany 2005

Město Rokycany se stalo již tradičním místem podzimního setkávání členů HRČS, na rozdíl od jarního Zlína, kam jezdí převážně členové z východní části ČR a Slovenska, dovoluje naopak se sejít sběratelům ze západního okruhu republiky bez větších nákladů na dopravu. Rokycanští pořadatelé setkání opět nezapomněli ani na takovou drobnost, jako je otevřený bufet v předsálí.

Samotné setkání bylo zahájeno poněkud smutně vzpomínkou na nedávno zesnulého člena Miroslava Řánka. Po minutě ticha byly přítomným členům oznámeny některé novinky ze života HRČS, např. že na klubovní budově v Třešti byla zrekonstruována střecha a že došlo k předání redakce klubovního časopisu Radiojournal z Prahy do Brna. Číslo RJ56 bude už brněnské. Poté, po krátké přestávce, během níž se vyřizovaly členské záležitosti, byla zahájena samotná aukce přijímačů. Aukční komisař a zároveň bývalý člen představenstva klubu ještě před aukcí přečetl výzvu několika členů ku provedení kontroly činnosti bývalého pokladníka klubu Petra Svobody. Písemné výzvě však chyběly některé náležitosti a ani způsob jejího zveřejnění nebyl v souladu se Stanovami HRČS a tak nebyla nakonec přijata.

Samotná aukce přijímačů probíhala bez problémů, kromě běžných, a stále se opakujících typů přijímačů se objevilo i několik lahůdek, jejichž cena se vyšplhala do výše, že vítěz příslušné aukce byl odměněn potleskem přítomných v sále.