Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Rokycany 2012

Podzimní sobota 6. října 2012 se, co se týče počasí, vydařila, svítilo sluníčko a teplota se v odpoledních hodinách pohybovala kolem 22 stupňů Celsia. Parkoviště za rokycanskou sokolovnou se opět zaplnilo vozy, naplněnými radiopřijímači a jinou technikou a začalo poslední setkání členl HRČS v tomto roce. Účast odpovídala zhruba loňskému roku, ceny přijímačů v aukci se pohybovaly spíše na spodní hranici cen z jiných setkání a chvíli trvalo, než se aukce po zahájení rozjela, na nabídku prvního prodejce příliš zájemců nereagovalo. Přesto nakonec valná většina nabízených přístrojů našla svého nového majitele. Setkání skončilo poměrně brzy, už v půl druhé odpoledne a tak většina členů po špatných zkušenostech z místní restaurace během loňského setkání ani nevyužila její polední nabídky jídel, kromě kávy a piva.