Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Rokycany, podzim 2015

V sobotu 3. října za krásného počasí dobíhajícího babího léta se sokolovna v Rokycanech zaplnila 98 členy, zapsanými v prezenční listině, kteří se sjeli na setkání a zároveň členskou schůzi, jejímž cílem bylo schválit upravený název klubu, nové stanovy a zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi, vše pro to, aby se radioklub mohl transformovat dle Nového občanského zákoníku z občanského sdružení na zapsaný spolek. Nové představenstvo následně ze svého středu zvolilo předsedu, kterým se stal Jan Mottl z Karlštejna. Na video z členské schůze se můzete podívat na posledních dvou odkazech za fotografiemi.

Díky akci se zplnomocněním vybraných kandidátů pomocí vyplněných a zaslaných korespondenčních lístků byla členská schůze usnášeníschopná a tak mohlo dojít k hlasování. V několika málo případech se ale stalo, že členové nečetli všechny dokumenty, vložené v obálce, kterou obdrželi a napsali na lístek jiného člena, než z přiloženého seznamu členů, kteří se zplnomocněním souhlasili.

Po ukončení členské schůze proběhla tradiční burza radiopříjímačů a dalších přístrojů. Vše se stihlo během dopoledních hodin a tak po obědě v místní restauraci, která se oproti loňsku rapidně změnila a zlepšila, bylo možno setkání zakončit.