Historický radioklub československý

1. letní setkání v Třešti 11. 6. 2011

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


1. letní setkání v Třešti 11. 6. 2011

V roce 2011 se konečně podařilo zorganizovat setkání členů HRČS v Třešti, ve městě, kde stojí klubovní budova s depozitářem výrobků n.p. Tesla. Původní návrhy, že by se setkání mohlo uskutečnít přímo v klubovní budově, se nakonec ukázaly jako nereálné a akce proběhla v třešťském kulturním domě, který je pro podobná setkání náležitě vybaven.

V rámci setkání bylo zajištěno občerstvení v baru před sálem, ve které se akce konala. Zde bylo možno zakoupit točené pivo, kofolu, minerálky, pro řidiče nealko pivo, kávu, čaj a teplé párky, které poměrně brzy došly, což nevadilo, protože v poledne byla k dispozici v prostoru jídelny dvě teplá jídla, svíčková a guláš, obojí s knedlíkem.

Před zahájením aukce byly přítomní členové informování o činnosti klubu, zejména o budování veřejně přístupné expozice výrobků n.p. Tesla v rámci mikroregionu Třešťsko. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám výroby a distribuce klubovního časopisu byl přednesen návrh na zvýšení členského příspěvku na 470,- Kč ročně, nakonec přítomní členové odhlasovali z vlastní vůle zvýšení na 500,- Kč.

Po skončení akce v kulturním domě byla oznámena možnost exkurze do klubovní budovy u nádraží, kde zároveň proběhla druhá aukce přístrojů, tentokrát z přebytků klubovní sbírky.