Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Třešť, léto 2015

Dne 15. srpna proběhlo setkání členů našeho radioklubu v jeho sídelním městě. Třešť se tak stala náhradou za „ztracené“ Hůrky. Celý týden před samotným setkáním probíhala druhá brigáda na obou klubovních budovách. Někteří členové na setkání přijeli o několik dní dříve, aby přiložili ruku k dílu, nebo si v dílně přichystali své přístroje před samotnou dražbou. Hlavní brigádnické práce byly ukončeny již v pátek večer přichystáním zázemí a sálu pro sobotní setkání.

V sobotu se sál pro členy otevřel jako vždy kolem osmé ranní a během krátké chvíle se zaplnil přístroji a lidmi kolem nich. Pozorný návštěvník si mohl povšimnout, jak se pomalu mění sběratelský sortiment. Výrobky značky Tesla začínají tvořit významný podíl předmětů přihlášených do aukce, zatímco ještě před deseti lety byly v minoritě... Bazar, tedy mimodražební prodej byl docela bohatý, rozhodně bylo z čeho vybírat. Zvlášť vděčné jsou „hrabací“ krabice plné všemožných součástek, knoflíků a fragmentů. Je milé pozorovat nadšení sběratele, který v krabici právě nachází kryt cívky, přepínač či odlaďovač, jež mu léta ve sbírkovém předmětu chyběl. V předsálí byl od rána až konce setkání otevřený bar, za nímž sloužil Honza Mottl s Petrem Svobodou, a tak mnozí posnídali kávu, čaj nebo párky hned při vstupu do sálu a po obědě se tam rádi vraceli.

Akce byla oficielně zahájena v deset hodin a jako první se mikrofonu chopil člen Kontrolní komise Jan Mottl, pověřený Představenstvem k dořešení právních náležitostí našeho radioklubu v souladu s novým občanským zákoníkem. Kolega Mottl přítomné členstvo seznámil s problematikou nových povinností občanských sdružení, které se tedy existenčně týkají i nás. (Podrobnou zprávu na tohle téma najdete v aktuálním čísle RJ.) Ihned poté započala všemi očekávaná dražba plivek i radioklenotů. Ceny nijak nevybočovaly od zvyklostí poslední doby, několik perliček však stojí za připomínku: Objevil se naprosto raritní REL Luxor Special, který se od běžného (i tak vzácného Luxoru) liší tím, že má předvolby stanic. Přesto, že skříň byla v naprosto zoufalém stavu, se cena přístroje vyšplhala lehce přes tisícovku. Dlužno podotknout, že zevnitř byl přístroj nebývale zachovalý. Nabyvatel nad skříňkou probdí mnoho zimních večerů či nocí nebo nemálo zaplatí za restaurátora, ale výsledek za to rozhodně stojí... Druhým překvapením byla totální troska Telefunkenu 620. Orezlé, leč kompletní šasi drželo na žalostném torzu skříně, kterou kdosi „ufikl“ těsně nad horní rovinou stupnice. Cena skončila za potlesku auditoria na dvou a půl tisícovkách. Za zmínku ještě stojí Microphona Superdual ve skříňce s dvířky, jíž si nejvyšší nabídce cenil na 1800 Kč.

Stejně jako loni náš kolega Jirka Placek poslal do aukce americký radiopřijímač a výtěžek z jeho dražby věnoval našemu radioklubu. Tentokrát jím byla legendární kaplička Philco Baby Grand, model 70 z roku 1932 a nejvyšší nabídce za ni zaplatil 3300 Kč. Tímto šlechetným počinem se nejspíše nechal inspirovat i náš slovenský kolega Juraj Mlynár a výtěžek z dražby všech svých předmětů věnoval rovněž ve prospěch klubu. Obou pánům patří velké uznání a poděkování. Kolem poledního byla vyhlášena přestávka, neboť Jaroslav Blažke za výpomoci paní Axmannové začali podávat obědy. Na výběr byla svíčková nebo guláš, rozhodování bylo dost obtížné, oba pokrmy byly lahodné. Po obědě byla na členstvu znát únava, ale zájem o některé přístroje udržoval zájemce v plné bdělosti. Dražba a tím celé setkání bylo završeno lehce po 14. hodině. Mnozí přijali pozvání k prohlídce obou klubovních nemovitostí, tedy muzea i nově pořízeného depozitáře. Někteří kolegové zůstali až do neděle a přespali ve společnosti brigádníků v klubovní ubytovně.

Pavel Boudný