Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Třešť, léto 2018

Třetí a tedy poslední letošní brigádu na klubovním svatostánku uzavíralo setkání členstva HRČS. Již v pátek odpoledne se začalo plnit parkoviště muzea a jeho okolí napěchovanými vozy prvních návštěvníků. Kolegové byli velmi srdečně přivítáni, prohlédli si nové expozice v muzeu i budovaný depozitář. Navečer, kdy většina brigádníků ukončila svoji každodenní činnost, proběhla ještě příprava sálu a bufetu v kulturním domě. Při soumraku byl zapálen oheň, u něhož se nakonec všichni sešli a společně opekli uzeniny a popili dobrého moku. Jako vždy se vykládalo a zpívalo do pozdně nočních hodin. Jako první odpadli brigádníci znavení každodenní prací, takže zábavu si užili povětšinou hosté, pro něž jsme ostatně oheň připravili.

V sobotu 18. srpna byl sál otevřen pro návštěvníky od osmé ranní. Zanedlouho byl naplněn různými přístroji, součástkami a literaturou související s naším oborem. Před samotným zahájením dražby předvedl náš kolega Vladimír Bradáč svůj nejnovější výtvor: Televizor postavený na chassis zcela vysloužilého přijímače Kongres. Vladimírův nový přístroj je opět koncipován jako demonstrační model. Oplývá kulatou oscilografickou obrazovkou s elektrostatickým vychylováním a je osazen elektronkami řady E21. Jak již bývá zvykem, lehce po desáté hodině započala dražba. Oproti minulým letům jsme zaznamenali nárůst účastníků přihlášených do dražby. Vyšší byl i počet položek, takže bylo nutné do programu zařadit přestávku na oběd. Jeho přípravy se opět chopil Jaroslav Blažke. U výdeje lahodné svíčkové mu byla velkým pomocníkem paní Olinka, choť našeho kolegy Milana Axmana. V předsálí, kde se nachází bar, nabízeli teplé i studené nápoje a lahodné párky kolegové Jan Mottl a Lukáš Petřík. Asi po půlhodinové přestávce se dražba opět rozjela. V několika případech cena přehoupla tisícikorunu, například Radiotechna Hymnus byl vydražen za bezmála dvě a půl tisícovky. Své zájemce si dokonce našel i sovětský přenosný barevný televizor, jehož cena se zastavila téměř u dvou stokorun... U mikrofonů se vystřídali dva licitátoři, Pavel Boudný a Jan Šatava. Poslední položka padla kolem čtrnácté hodiny. Před ukončením akce byli její účastníci pozváni k prohlídce muzea i depozitáře. Drtivá většina návštěvníků, jež pozvání přijala, ocenila pokrok (který je od loňska dosti znát) na obou budovách.

Poté se návštěvníci rozjeli ke svým domovům a v Třešti zůstala skupina původních brigádníků, která se ještě toho dne chopila rozdělaných prací na muzeu i depozitáři, aby mohla v neděli s pocitem dobře vykonané práce odjet též ke svým domovům...

Pavel Boudný