Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Třešť, léto 2021

Pět týdnů po úspěšném setkání v Jemčině jsme se sešli v našem sídelním městě, konkrétně v třešťském Kulturním domě. Už v pátek odpoledne byl sál, kuchyně i zázemí baru připraveny k zítřejší akci. Jako obvykle bylo předem nahlášeno několik účastníků už v pátek, těm byl zajištěn a připraven nocleh v klubovní ubytovně. Podmínky byly letos poněkud spartánské, neboť objekt právě prochází přestavbou, takže vojenské postele s matracemi byly instalovány v bývalé kuchyni, nyní rozestavěné budoucí klubovně. Starší kolegové měli připraven nocleh v ložnici pravidelných brigádníků. K pátečnímu večeru neodmyslitelně patří táborák, pochutiny jak tuhé, tak kapalné, dobrá nálada, povídání i muzika. Poněvadž počasí letos přálo, nic nám k pohodě nechybělo. Vzpomínalo se také na zakladatele klubu Františka Peřinu, neboť toho dne uplynulo přesně pět let, kdy nastoupil do vlaku jedoucího na Věčnost…

Ráno, kolem sedmé, se do sálu přesunuli organizátoři, aby přichystali občerstvení a přípravu obědů. Kolem osmé byl kulturní dům zpřístupněn členstvu. Akce byla oficiálně zahájena úderem desáté dopolední a začala velmi zajímavou přednáškou Martina Stránského, vedoucího rubriky Gramofonografie našeho časopisu. Téma poutavé přednášky navazovalo na článek „Mechanické HiFi“, publikovaný v RJ101, přičemž byl předveden i skříňový mechanický gramofon Victrola Credenza s dvojitým reentrantním zvukovodem. Dlužno dodat, že stroj většinu přítomných v sále ohromil mohutností a současně věrností přednesu. Mechanický gramofon směle konkuroval zesilovači s reprosoustavou. Po přednášce byla zahájena tradiční dražba radiotechniky. Počet návštěvníků byl oproti loňsku nepatrně nižší, ale účastníků přihlášených do dražby bylo více než při minulém třešťském setkání. Aukci zahájil výprodej přebytečných předmětů z klubovních sbírek, hlavně předválečných či zahraničních výrobků, tedy přístrojů mimo značku Tesla, na kterou se naše muzeum specializuje. Poté se vystřídalo šestnáct dalších dražitelů. Ceny ani letos nijak nevybočovaly ze zvyklostí, pár položek však příjemně překvapilo prodávající. Pro orientaci zde uveďme pár ukázek letošní cenotvorby: DKE se zachovalou „slepicí na ventilátoru“, leč bez zadní stěny se vyšplhal na 2500 Kč, Tesla 820A z konce 80. let na 600, funkční zachovalý Iron Gamma 40 na 900 Kč, Radiotechna Dirigent bez ZS též na 900, hezky zachovalý a nerezavý Koncert Super od stejného výrobce na 3100, Tesla Máj na 800, Trio 420U na 350 Kč, kompletní Rytmus na 100 Kč… Asi největší atrakcí byla dražba několika krásně zachovalých originálních plakátů Philips a Rektra. Philipsovy plakáty se vydražily za 1600 a 1100 Kč, Rektra za 450. Překvapila i cena funkční Iron Penty Luxus za 1800 Kč. Stále platí, že hezké věci umějí návštěvníci našich akcí dobře zaplatit. Kolegové Slávek Škopík a Josef Čermák věnovali veškeré výnosy dražby svých předmětů ve prospěch HRČS. Děkujeme…

Dražba byla zhruba ve svých dvou třetinách přerušena přestávkou na oběd. V nabídce byl jediný druh pokrmu, a to hovězí guláš s houskovými knedlíky. Během trvání celé akce byl k dispozici též bar s alko a nealko teplými i chlazenými nápoji i malým občerstvením. U licitátorského mikrofonu se vystřídali celkem tři licitátoři: Lukáš Petřík, Jan Šatava a Pavel Boudný. Honza Šatava si licitování po několikaleté přestávce užíval stejně jako obecenstvo v sále. Poslední položka byla vydražena lehce po druhé odpolední. Tím ovšem akce zdaleka nekončila. Obecenstvo bylo pozváno k prohlídce klubovního Muzea Tesla i nedalekého depozitáře. Na plácku před muzeem proběhl výprodej dalších přebytků z klubovních sbírek. V případě depozitáře pokračoval (opět od 1 Kč) přímo v podkroví, kde bývají přebytky soustřeďovány. Noví majitelé si museli nabyté klenoty odnosit po schodišti dolů. Někteří kolegové zůstali až do večera, ostatní se rozjeli ke svým domovům. Na závěr se sluší poděkovat všem, co pomohli při organizaci setkání, zvláště Jaroslavu Blažkemu za přípravu obědů, Tomáši Hanákovi a Honzovi Mottlovi za obsluhu u baru v předsálí.

Pavel Boudný, Radiojournal