Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Třešť, léto 2023

Třetí letošní setkání se tradičně konává v sídelním městě našeho radioklubu, čili v Třešti. Letos se zdálo, jako by proběhlo „podle kopíráku“ setkání loňského. Akce opět vyšla na konec týdenní brigády, takže během pátku bylo nutné v sále kulturního domu nachystat nábytek, ozvučení, zázemí výdeje jídel jak v kuchyňce, tak na baru v předsálí, a neposledně navézt vybrané přístroje z přebytků klubovní sbírky určené k prodeji členstvu. Po našem návratu z příprav sálu se před budovu muzea začínali shromažďovat první hosté. To už byl připravený táborák a po uvítacím přípitku došlo na opékání klobásků a vuřtů. Letos, stejně jako loni, vyšlo počasí naprosto luxusní, a jak bývá zvykem, u ohně se jedlo, pilo, zpívalo, povídalo a vzpomínalo. Zahrála nám živá hudba, na terase ubytovny vzniklo malé pódium, na němž se sešli dva akordeonisté a jeden hráč na vozembouch ve složení Martina Pospíchala a jeho dědečka, letos přibyl Tomáš Blažek. Atmosféra večera byla nezapomenutelná, spát se šlo kolem půlnoci, neboť pořadatele čekalo brzké ranní vstávání a povinnosti v sále. Pro případ špatného počasí byly hostům i letos připraveny postele v klubovně.

Kulturní dům byl otevřen v osm ráno a zanedlouho se zaplnil radiotechnikou a lidmi tímto oborem postiženými. Hlavní transakce blešího prodeje proběhly do deváté ranní, následně už se členové bavili a poznávali. Mnozí poseděli u baru v předsálí, kde byly připraveny nápoje a drobné občerstvení. Úderem desáté ranní byla zahájena dražba vybraných 24 položek z přebytků z klubovní sbírky. Kromě obvyklých Tesel byly nabízeny i předválečné či zahraniční přístroje, které jsme obdrželi od lidí během posledního roku. Některé tuzemské „předválky“ v klubovní sbírce zůstávají, v budoucnu se počítá s jejich vystavením v plánované expozici „Kolébka Tesly“. Výtěžek z prodeje přebytků bude využit na výstavbě depozitáře klubovního muzea Tesla. Někteří členové finančně přispěli na úhradu nové střechy, kolega Jan Polák se členským číslem 333 věnoval celý výtěžek z dražby svých přístrojů na střechu, Marek Svoboda věnoval k dobročinné dražbě unikátní americký měřič elektronek, za nějž jsme obdrželi dvě tisícovky. Děkujeme, poněvadž náklady na tolik potřebnou střechu depozitáře náš radioklub silně vyčerpaly.

Z přísálí, kde se nachází jídelna s kuchyňkou, pozvolna začaly vonět smažené řízky podávané s bramborovým salátem. Lehce před polednem tedy byla vyhlášena obědová přestávka. Poté,co se všichni nasytili, přišli na řadu účastníci dražby v pořadí, v jakém se přihlásili listinou zaslanou mailem či vloženou na místě do dražební urny. Letos bylo přihlášeno celkem sedm členů. Bývá zde zvykem uvést několik zajímavých příhozů v rámci sledování vývoje cen: Telefunken Viola, hezká za 600, hrající Tesla Chorál 1 Kč, Sonatina 700 Kč, VF generátor Tesla BM205 za 350, monumentální kufříkový americký tranzistorák značky Zenith si nejvyšší nabídce cenil na 400 Kč. REL Pacific za 900 Kč, samotné šasi přijímače Bezdra Speciál 47, ovšem osazené americkými elektronkami UNRRA, se vydražilo za rovnou tisícovku.

V okamžik příklepu poslední položky zpravidla naše setkání končívají, ale ne tak v Třešti. Po opuštění a základním uklizení sálu kulturního domu se účastníci přesunuli do budovy muzea a následně depozitáře, kde byly k prodeji připraveny přebytky, jež by do sálu nevešly nebo by s nimi byla obtížná manipulace: Krabice s rozebranými tranzistoráky na ND, hudební skříně či těžké měřicí přístroje, ale běžné radiopřijímače. Třeba Gavot se sešla skoro desítka kusů, Tesla Melódia asi v šesti kusech, Festivalů asi pět. Spousta věcí si našla nové majitele, zvláště z řad mladších sběratelů, kteří měli radost, že pořídili elektronkový přístroj za hubičku, ceny se nejčastěji pohybovaly v řádech jednotek až desítek korun. Po odjezdu posledních účastníků v Třešti zůstala pouze parta brigádníků. Bylo potřeba po celotýdenní akci uklidit nejen sál kulturního domu, ale i muzeum a depozitář.

Pavel Boudný, Radiojournal