Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce

Jarní setkání ve Zlíně 2002

Neklamným znakem toho, že nastalo jaro, je kromě kvetoucích stromů a zvyšujících se teplot také již tradiční jarní setkání členů HRČS ve Zlíně. Po neblahých zkušenostech z minulých setkání nejen ve Zlíně Představenstvo HRČS rozhodlo o radikálních změnách v aukčním řádu a po dlouhé době setkání členů začalo odbornými příspěvky hned dvou členů klubu, oba o elektronkách.

  • Jiří Hájek (Rokycany): Bateriové elektronky
  • František Peřina (Zlín): Ocelové elektronky fy Telefunken
  • Obě přednášky budou postupně zveřejněny v Radiojournalu i na této stránce, přednáška o ocelových elektronkách byla doplněna i videoprojekcí a vzorkem rozříznuté elektronky. Členové klubu si naštěstí vzali k srdci nová pravidla aukce a tak do aukce bylo přijato jen 25 přihlášek a nikdo nepřekročil povolený počet dražených položek. Zbytky rádií a trosky neurčitého původu si členové mezi sebou rozprodali přímo. Nakonec zbyl čas i na několik přestávek a došlo i debatní kroužky. Zdá se, že na setkání se vrátila pohoda, kterou známe z dob, kdy klub neměl ani 100 členů a všichni se tak nějak znali. Petr Fridrich přivezl nové členské průkazy, které si přítomní členové vyzvedli za cenu 50,- Kč, pokrývající výrobní náklady a průhledné plastové pouzdro. Škoda, že někteří nepochopili význam průkazu pro vlastní identifikaci a nosili jej sice připnutý na klopě, ale jménem dovnitř.