Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Zlín 2005

Jarní setkání jsou už tradičně díky zakladateli klubu F. Peřinovi pořádána ve Zlíně, v sále Lesanka, který za 15 let existence klubu nezměnil nijak svoji podobu. U vchodu Vás stále vítá stěna polepená filmovými plakáty, lákající na čeké i zahraniční filmy 80. let, pódium lemují dva východoněmecké barevné televizory RFT Colortron, stojící na reprobednách Delicia a i ten bufet je stále na svém místě. Blízkost hranic se Slovenskem umožňuje přijet i slovenským sběratelům, pro které by cesta na druhý konec republiky byla asi dosti velkou překážkou.

Součastí tohoto setkání byla i členská schůze, která odsouhlasila znění nových stanov, které byly předtím všem členům doručeny společně s aukčními přihláškami poštou. Zároveň byla na pořadatelský stůl u pódia umístěna volební urna, protože součástí setkání byly i volby nového Představenstva klubu a nově vzniklé Kontrolní komise (KK).