Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Zlín, jaro 2013

Že radiosběratelský rok začíná na jaře ve Zlíně, se stalo již tradicí. Letos si sice jaro dalo načas, ale přesto se počasí vydařilo, a tak jsme se ve Zlíně sešli v hojném počtu. Sběratelé a jejich klenoty (rádia i manželky) obsadili opět na celou sobotu sál restaurace U Barcuchů.

Členové, kteří si odbyli povinnou prezenci u sekretářského stolu, neboť setkání bylo zároveň členskou schůzí, byli za své čekání v dlouhé frontě odměněni nejen známkou do členského průkazu, ale i padesátikorunovou stravenkou a navíc perníkovým rádiem Orlík od fy Melezinek, která pro naše členy obětavě napekla Monika Peřinová.

Aukce přijímačů ani tentokrát nenabrala příliš vysoké obrátky, i když byly nabízeny pěkné aparátky; stále je znát neblahý vliv krize. Přesto nakonec většina přístrojů našla své nové majitele.

V průběhu setkání byla zvolena nová kontrolní komise, která po příští dva roky bude fungovat ve složení Marek Foukal, Jiří Hronek a Jan Mottl.