Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Zlín, jaro 2016

Jarní setkání ve Zlíně vždy otevírá sběratelskou sezónu našeho klubu. Po půlroční přestávce konečně nastala možnost prodat, nakoupit či vyměnit sbírkové kousky. A tak v sobotu 23. dubna, před osmou ranní, se to před Restaurací u Barcuchů čile hemžilo postavami třímajícími nadiavované bedýnky či krabice různého radiomateriálu. Nezbývalo, než sál otevřít s předstihem. Za okamžik byly zaplněny stoly a uvnitř to hučelo jako v úlu. Tento chaotický začátek poněkud komplikoval práci sekretáře, který u vchodu do sálu kontroloval členské platby a předával známky. Protože i letos jsme přispívali stravenkami v hodnotě 50 Kč, měli členové motivaci vystát frontu u stolu Václava Červinky.

Akce samotná byla oficiálně započata s předstihem, přesněji o půl desáté, neboť na programu byly dvě odborné přednášky. Obrázky k nim zprostředkoval projektor připojený k notebooku. První přednášku o prvopočátcích vývoje elektronické televize připravil Vláďa Bradáč. Jeho poutavá prezentace navazovala na článek publikovaný v RJ86. Kolegu Bradáče následně vystřídal Vráťa Rýpar, který sběratelské obci představil obrazovou prezentaci restaurování amerického radiopřijímače značky Lincoln. Přesněji sestavu šasi a reproduktorů, kterou výrobce v roce 1936 volně prodával pro případ, kdy si klient sjednal individuální výrobu skříně dle vlastního přání. Autorem prezentované skříně, zhotovené z fragmentů sto let starého nábytku, byl sám Vráťa a dlužno podotknout, že se mu povedla. Pro názornost a obdiv byl rozměrný přístroj i fyzicky přítomen a o přestávkách plnil sál hudbou. Hned po obou přednáškách, jež se poněkud protáhly, nastala tradiční dražba nám důvěrně známých přístrojů. O cenách ani sortimentu se tentokrát rozepisovat nebudu, neboť nijak nevybočily z trendu posledních let. Snad jen dvě poznámky: Jirka Placek tradičně dodal americký radiopřijímač a výtěžek z jeho dražby věnoval ve prospěch klubu. Tentokrát jím byl civilní komunikační elektronkový Halicrafters z počátku 60. let. Nejvyšší příhoz jej ocenil na 1500 Kč. Druhou poznámkou je, že autor nejvyšší nabídky celé dražby obdržel od Františka Peřiny láhev prvotřídní pálenky v originální „teslácké“ úpravě. Dražba proběhla takřka „na jeden zátah“, čili bez přestávky. Mnozí poobědvali během dražby, většina členů se však nasytila po jejím ukončení. Díky této programové úpravě se po završení aukce zúčastnění hned nerozprchli, jak bývá jindy zvykem, ale setrvali v sále, kde se ještě obchodovalo a živě diskutovalo. K vidění byl mimo jiné zprovozněný jeden z prvních československých barevných televizorů Tesla Fatra, což obdivovali především sběratelé televizorů, kterých je každým rokem stále více.

Počasí ani letos nebylo ideální. Naštěstí nepršelo, ale bylo docela chladno, takže útulná zahrádka vybudovaná za restaurací nebyla příliš vytížena. Využili ji pouze kuřáci a otužilejší prodejci k vystavení předmětů v bazaru. Několik lidí venku i poobědvalo. Je to jako naschvál - dokud bývalo na místě dnešní zahrádky rumiště, vládlo během našich setkání slunečné a teplé počasí, lidé rozkládali deky do trávy mezi hromady stavební sutě, slunili se, pokuřovali, povídali... Tak snad za rok nám to počasí vyjde...

Pavel Boudný, redakce RJ