Historický radioklub československý

Demontáž znaku Tesla

Zpět na úvodní stránku HRČS


Demontáž znaku Tesla na budově Tesly Hloubětín dne 24. 2. 2009

Původně zmínka v tisku, že dosud prázdné nové kancelářské budovy na Proseku si pronajala společnost Tesla a.s., která se tam přestěhuje ze současných prostor v Praze - Hloubětíně, vedla k myšlence, jak by se obrovské znaky Tesla, umístěné va věžích hloubětínské výškové budovy, vyjímaly na štítech klubovního depozitáře v Třešti. Současná Tesla a.s. používá již jiný, jednodušší znak a původní by tak přišly s opuštěním Hloubětína vniveč.

O další krok se postaral člen HRČS p. Zelenka, který o znacích promluvil s příslušnými lidmi z Tesly a vyjednal možnost jejich demontáže. A tak se 24. 2. 2009 sešla demontážní skupinka v sestavě Jan Mottl, Petr Svoboda, Martin Hájek, Petr Fridrich, Pavel Vejdělek a Oldřich Chmelař v budově Tesly, aby znak sundala.

Původní domněnka byla, že znaky kdysi měly po obvodu neonové trubice a že se dokonce otáčely. První pohled na střeše zblízka ukázal, že je vše jinak, Neony zde nikdy nebyly, znak byl zhotoven z profilů a pokryt hliníkovým plechem, původně s reflexním nátěrem a jeho konstrukce byla pevně uchycena do rovné střechy. Jediné, co se na jednom ze znaků otáčelo, byla anténa radiomatérské kolektivky na rotátoru.

Protože na konstrukci znaku na vzdálenější veži byla uchycena parabola mikrovlnného spojení a bez její demontáže by se znakem nešlo nic dělat, pozornost se obrátila ke znaku blíže silnici. Tam zase navíc překážela již zmíněná anténa radioamatérů, ale radioklub byl již přestěhován a tak nic nebránilo její demontáži. Konstrukce stojanu znaku byla sklápěcí a zajištěna přišroubováním základní desky ke střešní konstrukci. Postupně se podařilo desku uvolnit, celou konstrukci sklopit do ležící polohy a znak poté z nosné tyče odříznout a přepůlit, aby šel vystěhovat pryč. Znak je oboustranný, má průměr 2,9 metru a na třešťské budově bude na každém štítu viset jedna část.

Tenhle znak je náš. Vzdálenější zůstává. Továrna Always. Haly Tesla. Detail znaku.
Demontáž rotátoru. Rozřezávání. Rozřezávání. V chodbě. Naloženo.